Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

FILIPPOS FURS & FASHION

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ημερομηνία τελευταίας ανασκόπησης: 27/04/2020

I. Εισαγωγή

Αυτή η ιστοσελίδα, www.filipposfurs.com(gr), φιλοξενεί το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της επιχείρησης με την εμπορική ονομασία “Filippos Furs & Fashion” και τον διακριτικό τίτλο “ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ” (ΑΦΜ 040832462, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 011418736000), στο εξής και για λόγους συντομίας που αναφέρονται ως “Filippos Furs & Fashion”.

Το παρόν έγγραφο (μαζί με όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν) ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου και την αγορά προϊόντων μέσω αυτού του ιστότοπου (στο εξής “Όροι”).

Διαβάστε τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή πραγματοποιώντας παραγγελία μέσω αυτού, συναινείτε να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

ΙΙ. Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

1. Γενικά

Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας (συλλογικά οι “Υπηρεσίες”) υπόκεινται στους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις (τους “Όρους”). Με τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε με όλους τους Όρους, όπως ενδέχεται να ενημερώνονται από εμάς κατά καιρούς.

Η πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε τις Υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιονδήποτε λόγο ο συγκεκριμένος ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα ή σε ολόκληρη αυτήν την Ιστοσελίδα.

2. Ιδιωτικότητα δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και τα δικαιώματά σας για την προστασία των δικαιολογημένων ανησυχιών σας τηρούνται αυστηρά σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου, ασφάλειας και cookies.

3. Αποποίηση ευθυνών

Το υλικό που εμφανίζεται στον παρόντα ιστότοπο παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά του. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά αντίθετα στο μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία νόμο, Filippos Furs & Fashion και οι φορείς παροχής περιεχομένου αποκλείουν ρητά όλους τους όρους, τις εγγυήσεις και τους άλλους όρους που διαφορετικά θα προέκυπταν από το νόμο, το κοινό δίκαιο ή το νόμο της δικαιοσύνης και δεν υπόκεινται για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες, τιμωρητικές ή παρεπόμενες ζημίες ή ζημίες για απώλεια χρήσης, κέρδη, δεδομένα ή άλλα άυλα στοιχεία, ζημία στην υπεραξία ή φήμη ή το κόστος προμήθειας αντικατάσταση αγαθών και υπηρεσιών που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, την απόδοση ή την αποτυχία αυτής της Ιστοσελίδας ή των Συνδεδεμένων Δικτυακών Τόπων και των τυχόν δημοσιευμένων στοιχείων, ανεξάρτητα από το αν τέτοιες ζημίες ήταν προβλέψιμες ή προέκυψαν με σύμβαση, αποκατάσταση, με νόμο, με κοινό νόμο ή με άλλο τρόπο. Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη της Filippos Furs & Fashion για θάνατο ή σωματικές βλάβες που οφείλονται στην αμέλειά της ούτε για δόλια παραπλανητική παρουσίαση, παραπλανητική αναφορά σε θεμελιώδες ζήτημα ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

4. Αποκλεισμός ευθύνης για εξωτερικούς συνδέσμους

Αν οι σελίδες του Filippos Furs & Fashion περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο, η Filippos Furs & Fashion δηλώνει ρητά ότι δεν επηρεάζει τη διάταξη ή το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Ως εκ τούτου, ο Filippos Furs & Fashion διαχωρίζεται ρητά από το σύνολο του περιεχομένου όλων των συνδεδεμένων σελίδων τρίτων. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους τους εμφανιζόμενους συνδέσμους και για όλο το περιεχόμενο των σελίδων στις οποίες οδηγούν οι σύνδεσμοι.

5. Πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο

Οι πληροφορίες στον ιστότοπο είναι μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης και δεν συνιστούν συμβουλές. Παρόλο που η Filippos Furs & Fashion έχει συντάξει την ιστοσελίδα με προσοχή, οι πληροφορίες, τα κείμενα, τα έγγραφα, τα γραφικά ή / και άλλες υπηρεσίες / πληροφορίες σχετικά με αυτό ενδέχεται να περιέχουν λάθη ή να είναι αλλιώς εσφαλμένα ή ελλιπή. Η Filippos Furs & Fashion δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή / και οι πληροφορίες δεν περιέχουν σφάλματα, ελαττώματα, κακόβουλα προγράμματα και ιούς ή ότι ο ιστότοπος και / ή οι πληροφορίες είναι σωστές, ενημερωμένες και ακριβείς.

Η Filippos Furs & Fashion δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται από τη διανομή, από κακόβουλο λογισμικό, από ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή σας, προγράμματά, δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό που οφείλεται στη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου ή στη μεταφόρτωση οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτόν ή σε οποιαδήποτε εσφαλμένη ή ατελής πληροφορία ή στην Ιστοσελίδα, εκτός αν η ζημία είναι το αποτέλεσμα οποιουδήποτε εσκεμμένου παραπτώματος ή από βαριά αμέλεια εκ μέρους του Filippos Furs & Fashion.

H Filippos Furs & Fashion δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση (ή αδυναμίας χρήσης) ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας με τον παρόντα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων – αλλά όχι περιοριστικά – ζημιών που προκύπτουν από αποτυχία ή καθυστέρηση στην παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρακολούθηση ή χειραγώγηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μετάδοσης ιών.

6. Συνδεδεμένοι ιστότοποι

Ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Η Filippos Furs & Fashion δεν ευθύνεται για τη χρήση ή το περιεχόμενο ιστοσελίδων του Διαδικτύου που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο ή συνδέονται με αυτόν. Η πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικότητας, την ασφάλεια και τα cookies δεν ισχύει για οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αφορούν τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους.

7. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα εμπορικά σήματα, το λογότυπο, τα ονόματα προϊόντων και οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές επωνυμίες της εταιρείας Filippos Furs & Fashion ή εταιριών που συνεργάζονται με την Filippos Furs & Fashion ή εμπορικά ονόματα τα οποία εμπορεύεται η Filippos Furs & Fashion . Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ή να αναπαράγετε τέτοια εμπορικά σήματα, λογότυπα ή εμπορικές επωνυμίες, καθώς αυτό μπορεί να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του κατόχου.

Όλοι οι σχεδιαστές, τα κείμενα, τα έγγραφα και /ή άλλες υπηρεσίες, καθώς και η επιλογή και διαρρύθμιση αυτών, καθώς και όλες οι συλλογές λογισμικού, οι υποκείμενοι πηγαίοι κώδικες, το λογισμικό και όλα τα άλλα υλικά στον ιστότοπο είναι πνευματικά δικαιώματα της Filippos Furs & Fashion ή συνεργαζόμενων εταιριών.

Επιτρέπεται μόνο να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε σε έντυπη μορφή τμήματα του Δικτυακού Τόπου μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση μιας παραγγελίας μαζί μας, ή για τη χρήση της Ιστοσελίδας ως ηλεκτρονικό κατάστημα. Δεν επιτρέπεται να κάνετε οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών και των υλικών του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω, τροποποίηση, διανομή ή αναδημοσίευση. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικά ή πληροφορίες από τον παρόντα ιστότοπο, χρειάζεστε την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή σας για να το κάνετε.

8. Απαγορεύσεις

Δεν πρέπει να καταχραστείτε αυτήν την Ιστοσελίδα. Δεν πρέπει να: δεσμεύσετε ή ενθαρρύνετε ποινικό αδίκημα. Να μεταδώσετε ή να διανείμετε έναν ιό, trojan, worm, logic bomb ή να τοποθετήσετε οποιοδήποτε άλλο υλικό που είναι κακόβουλο, τεχνολογικά επιβλαβές, παραβιάζοντας την εμπιστοσύνη ή με οποιονδήποτε τρόπο να είναι επιθετικό ή άσεμνο, υποκλέψετε οποιαδήποτε πτυχή της Υπηρεσίας, αποστείλετε περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση σε άλλους χρήστες καθώς παραβιάζουν τα δικαιώματα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου προσώπου· να στείλει οποιοδήποτε ανεπιθύμητο διαφημιστικό υλικό, κοινώς ονομαζόμενο “spam” ή να προσπαθήσετε να επηρεάσετε την απόδοση ή τη λειτουργικότητα οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων αυτού του δικτυακού τόπου. Η Filippos Furs & Fashion θα αναφέρει οποιαδήποτε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα αποκαλύψει την ταυτότητά σας σε αυτούς.

Η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων ή λογισμικού για την εξαγωγή δεδομένων από τον παρόντα ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς (‘screen scraping’) απαγορεύεται χωρίς άδεια.

9. Πολιτική απορρήτου, ασφάλειας και cookies

Η Filippos Furs & Fashion συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της Ιστοσελίδας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου, ασφάλειας και cookies.

10. Αυτόκλητες Ιδέες

Σε περίπτωση που δημοσιεύετε αυτόκλητες ιδέες ή / και υλικά, είτε αποτελούνται από κείμενα, εικόνες, ήχους, λογισμικό, πληροφορίες ή άλλα (Υλικά) σε αυτόν τον ιστότοπο ή τα αποστείλετε στην Filippos Furs & Fashion μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, θα έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε, να αντιγράψουμε ή/και να εκμεταλλευτούμε εμπορικά τέτοια Υλικά στο μέγιστο βαθμό και δωρεάν και δεν θα δεσμευόμαστε από οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον αφορά αυτά τα υλικά (όπως δεν έχετε καμία υποχρέωση να τα προσφέρετε).

Αποζημιώνετε και απαλλάσσετε την Filippos Furs & Fashion από και ενάντια σε όλες τις ενέργειες, τις αξιώσεις και τις υποχρεώσεις που μπορεί να επιβληθούν σε εμάς ως αποτέλεσμα της χρήσης ή/και της εκμετάλλευσης των Υλικών που παραβιάζουν τα δικαιώματα (πνευματική ιδιοκτησία) ενός τρίτου ή είναι παράνομο έναντι τρίτου.

11. Σύνδεση με αυτόν τον ιστότοπο

Μπορείτε να συνδεθείτε με τη σελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν θα βλάψει τη φήμη μας ή δεν θα την εκμεταλλευτείτε, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε συσχέτιση που να υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης , έγκρισης ή επικύρωσης από μέρους μας όπου αυτό δεν υφίσταται.

III. Οροι Πώλησης

1. Επιλεξιμότητα

Μπορείτε να παραγγείλετε ως εγγεγραμμένο χρήστης ή ως επισκέπτης. Χρειάζεστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία και ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να δέχεται και τα cookies και τα αναδυόμενα παράθυρα για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας που περιλαμβάνει την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών σας και την υποβολή παραγγελία σας.

2. Παραγγελία

Τα προϊόντα που προσφέρονται στον Ιστότοπο αντιπροσωπεύουν μια προσφορά για αγορά προϊόντων από την Παπαϊωάννου Α. Φίλιππος (“Filippos Furs & Fashion”) με βάση τα στοιχεία που παρέχονται στην Ιστοσελίδα.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε EUR ή USD και περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι παραγγελίες και οι παραδόσεις είναι δυνατές σε όλο τον κόσμο. Εάν η εταιρεία Filippos Furs & Fashion δεν είναι σε θέση να εκτελέσει μια παραγγελία, η εταιρεία Filippos Furs & Fashion θα σας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό. Οι παραγγελίες γίνονται αποδεκτές μόνο σε ποσότητες συνήθεις για τα νοικοκυριά.

Όταν υποβάλλετε μια παραγγελία, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (“Επιβεβαίωση παραγγελίας”). Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε αποδεχτεί την παραγγελία σας. Η αποδοχή της παραγγελίας γίνεται όταν αποστέλλονται τα προϊόντα σας – θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα έχουν αποσταλεί (“Επιβεβαίωση αποστολής”).

Τα προϊόντα στην Ιστοσελίδα βρίσκονται σε απόθεμα και είναι έτοιμα να σταλούν. Οποιαδήποτε μεγέθη δεν είναι διαθέσιμα, έχουν επισημανθεί ως μη διαθέσιμα. Ενδέχεται να υπάρχουν ζητήματα αποθεμάτων σε περιπτώσεις όπου πελάτες παραγγέλνουν προϊόντα ταυτόχρονα. Όταν δεν θα μπορέσουμε να στείλουμε ένα προϊόν που έχει ήδη παραγγελθεί, ενδέχεται να ακυρώσουμε αυτό το μέρος της παραγγελίας σας και θα σας επιστραφεί το αντίτιμο ή δεν θα χρεωθεί, ανάλογα. Δουλεύουμε σκληρά για να διατηρήσουμε τα επίπεδα των αποθεμάτων μας όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Περιστασιακά, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εναλλακτικά, αν τα προϊόντα που αναζητάτε έχουν εξαντληθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και ίσως να μπορέσουμε να σας κατασκευάσουμε ένα νέο.

Στην περίπτωση των προσαρμοσμένων παραγγελιών (στις οποίες καθορίζετε τις προτιμήσεις σας) και τον προϊόντων κατά παραγγελία, ενδέχεται να μην αποδεχτούμε την παραγγελία σας, εάν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε πλήρως για τις λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα. Όλα τα κατά παραγγελία προϊόντα έχουν σημανθεί στις σελίδες προϊόντων.

Ενώ προσπαθούμε και διασφαλίζουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν ανακαλύψουμε ένα λάθος στην τιμή των αγαθών που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας με την σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα αντιμετωπίσουμε την παραγγελία ως ακυρωμένη. Αν ακυρώσετε και έχετε ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων. Όπου ισχύει, οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Τα έξοδα αποστολής θα χρεώνονται επιπλέον. Αυτές οι πρόσθετες χρεώσεις εμφανίζονται ξεκάθαρα όπου είναι υπάρχουν και περιλαμβάνονται στο «Συνολικό κόστος».

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει τυπογραφικά λάθη ή άλλα σφάλματα ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι πλήρης ή επίκαιρο. Επομένως, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να πληρώσουμε τις παραγγελίες που μπορείτε να τοποθετήσετε με βάση πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία που ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα ή ανακρίβειες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σφαλμάτων, ανακριβειών ή παρωχημένων πληροφοριών σχετικά με την τιμολόγηση, την αποστολή ή πολιτικές επιστροφής.

Αν έχετε παραγγείλει εσφαλμένα ή επιθυμείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία πριν από την παραλαβή της, παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως με την Filippos Furs & Fashion στη διεύθυνση: [email protected] ή καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Filippos Furs & Fashion στο +30 698 906 8343 Δευ – Παρ 8.00 – 20.00 (δείτε τις τιμές των παρόχων σας για κλήσεις από σταθερά και κινητά δίκτυα). Η εταιρεία Filippos Furs & Fashion θα κάνει ό,τι μπορεί για να σας βοηθήσει με κάθε τρόπο. Καθώς η Filippos Furs & Fashion προσπαθεί πάντα για γρήγορες παραδόσεις, σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

Η εκπλήρωση όλων των παραγγελιών στην Ιστοσελίδα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα. Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να μην αποδεχόμαστε την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να ακυρώσουμε μια παραγγελία με γραπτή ειδοποίησή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις (ενδεικτικά), χωρίς να είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή έξοδα εκτός από την επιστροφή οποιουδήποτε ποσού που έχουμε λάβει από εσάς σε σχέση με την παραγγελία που ακυρώσαμε:

  • Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
  • Τα στοιχεία χρέωσης δεν είναι σωστά ή δεν είναι επαληθεύσιμα
  • Η παραγγελία σας επισημαίνεται από τα συστήματα ασφαλείας μας ως μια ασυνήθιστη παραγγελία ή μια εντολή ευάλωτη σε απάτη
  • Δεν μπορούσαμε να παραδώσουμε στη διεύθυνση που δώσατε
  • Λόγω περιστάσεων ή γεγονότων πέρα από τον έλεγχό μας

3. Πληρωμή

Μέθοδοι πληρωμής
Μπορείτε να πληρώσετε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτα (MasterCard, Visa) μέσω της σελίδα πληρωμών PayPal ή μέσω της σελίδα πληρωμών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Για αποστολές αποκλειστικά που προορίζονται για Ελλάδα, μπορείτε να πληρώσετε και με αντικαταβολή. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας.

Έλεγχος δεδομένων

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής, θα λάβουμε μια επιβεβαίωση από το αντίστοιχο σύστημα πληρωμών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Με βάση τις λεπτομερείς πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτά τα συστήματα, η Filippos Furs & Fashion ενδέχεται να αλλάξει, να προσαρμόσει ή να απορρίψει μια παραγγελία.

Η συνολική σας τιμή
Η συνολική τιμή που καθορίζεται στην οθόνη τελικού ελέγχου συμπεριλαμβάνει τα έξοδα φόρου και αποστολής. Αυτή η τιμή θα καταγραφεί στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

Αλλαγές τιμών
Οι τιμές των προϊόντων θα εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάζουν ανά διαστήματα, αλλά οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν οποιαδήποτε παραγγελία που έχουμε επιβεβαιώσει.

4. Παράδοση

Κατά κανόνα, η προθεσμία παράδοσης είναι 7 έως 15 εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή της παραγγελίας. Δείτε τις πληροφορίες παράδοσης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν τα παραδοθέντα προϊόντα έχουν εμφανή ελαττώματα υλικού ή κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα ελαττώματα αυτά αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Εάν δεν το κάνετε αυτό δεν θα επηρεάσει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

5. Διατήρηση της ιδιοκτησίας

Τα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Filippos Furs & Fashion έως ότου ολοκληρωθεί η πληρωμή.

6. Επιστροφή και ακύρωση

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων
Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που σας παραδόθηκαν που είναι ελαττωματικά ή δεν συμφωνούν με την παραγγελία σας. Μπορείτε να το κάνετε μέσα σε 14 ημέρες αφού παραλάβετε τα προϊόντα. Σε περίπτωση που η αξίωσή σας είναι δικαιολογημένη, το αντίτιμο της αγοράς και τα έξοδα αποστολής θα επιστραφούν. Για πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιστροφής, δείτε παρακάτω ή δείτε τις πληροφορίες επιστροφής.

Η άσκηση του δικαιώματός σας επιστροφής (υπαναχώρησης)
Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται στον Ιστότοπο μπορούν να επιστραφούν δωρεάν εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, με δική σας ευθύνη. Τα ακόλουθα προϊόντα ενδέχεται να μην επιστραφούν: Κατά παραγγελία και προσαρμοσμένα προϊόντα.

Τα επιστραφέντα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην ίδια κατάσταση με την οποία τα παραλάβατε – και πρέπει να έχουν την αρχική τους ετικέτα. Δεν θα δεχτούμε ή θα επιστρέψουμε προϊόντα που έχουν καθαριστεί. Εάν τα προϊόντα έχουν υποστεί φθορά εξαιτίας μιας πιο εκτεταμένης χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα να στείλουμε το προϊόν πίσω στον αποστολέα.

Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε την ύπαρξη νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης για προϊόντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πώς να επιστρέψετε
Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα, θα τα στείλετε στη διεύθυνση μας (βλ. Τμήμα IV σε αυτό το έγγραφο). Δεν θα καλύψουμε τα έξοδα αποστολής της επιστροφής. Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες επιστροφής.

Επιστροφές χρημάτων
Μόλις τα επιστραφέντα προϊόντα σας έχουν ελεγχθεί και επιθεωρηθεί στην αποθήκη μας, θα λάβετε μια ειδοποίησηεπιστροφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν γίνει επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων σας θα καταβληθεί μέσω της εταιρίας καρτών που χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση της παραγγελίας χωρίς καμία καθυστέρηση. Σε περιπτώσεις αντικαταβολής για αποστολές στην Ελλάδα, θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας για λεπτομέρειες.

Οι επιστροφές χρειάζονται συνήθως έως και 8-10 εργάσιμες ημέρες για να εμφανιστούν στο λογαριασμό σας. Η χρονική διάρκεια εξαρτάται αποκλειστικά από τις πολιτικές της εταιρείας της κάρτας σας. Μπορείτε πάντα να ελέγξετε την κατάσταση επιστροφής χρημάτων στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό ή επικοινωνώντας με τον εκδότη της κάρτας σας.

Προκειμένου να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων, είναι σημαντικό να λάβουμε τα επιστραφέντα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία τα λάβατε: τα επιστραφέντα προϊόντα πρέπει να είναι πλήρεις, άθικτα, άπλυτα και να έχουν όλες τις ετικέτες προϊόντων και τις ετικέτες άθικτες.

IV. Διάφορα

1. Στοιχεία επικοινωνίας

Παπαιωάννου Α. Φίλιππος
Γ. Μέγα 7
503 00, Σιάτιστα – Κοζάνη
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 698 906 8343 * ΔΕΥ- ΠΑΡ 09.00 – 20.00
*(δείτε τα ποσοστά των παρόχων σας για κλήσεις από σταθερά και κινητά δίκτυα)
E-mail: [email protected]

2. Αλλαγές στους εν λόγω γενικούς όρους και προϋποθέσεις

Εάν η εταιρεία Filippos Furs & Fashion ​αποφασίσει να αλλάξει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, θα καταχωρήσουμε τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις στον Iστότοπο. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά εάν έχουν αλλάξει. Οι όροι και οι όροι αυτοί τροποποιήθηκαν τελευταία τον Απρίλιο του 2020.

3. Κυβερνητικό δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας.